Joves en hacking

Seguretat informàtica per Legió de Gaben

Autor: Llúcia Coll (pàgina 1 de 2)

Com protegir-nos davant un atac de ransomware?

Què són els sistemes RAID?

Els sistemes RAID són un conjunts de discs durs que treballen de forma conjunta i compartint l’espai d’emmagatzematge comú per evitar perdre les dades en cas de que un disc dur falli, o en alguns casos té com a funció principal millorar la velocitat de lectura de varis discs durs .

Hi ha molts tipus de RAID, encara que la majoria d’ells estan ja en desús per la seva poca utilitat en respecte a altres. Els més comuns són: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 1+0.

  • RAID 0:  les dades són dividides en petits segments i distribuïdes entre els discs. Aquest nivell no ofereix tolerància als falls, és a dir que un fall en qualsevol dels discs rígids pot ocasionar pèrdua d’informació. La distribució de les dades entre els discs proporciona gran velocitat en la gravació i lectura de la informació. Com més discs hi ha, més velocitat s’aconsegueix. Aquest RAID es utilitzat en tractament de dades i imatges.
  • RAID 1: funciona afegint discs rígids paral·lels als discs rígida principals existents a l’ordinador. Els discs afegits, treballen com una còpia del primer. D’aquesta manera, si un dels discs rígids falla, l’altre immediatament pot continuar amb l’operació, ja que conta amb la mateixa informació.
  • RAID 5: la informació es divideix en blocs, i a més es genera un bloc de paritat, per a poder reconstruir la informació en cas de que algun disc dur falli .Es necessiten almenys tres discs durs i només es tolera un fall a una unitat a la vegada, en cas de que es produeixin dos falls simultàniament la informació es perdria. Presenta més protecció respecte als possibles falls que els RAID 0 i 1, i també alta velocitat.
  • RAID 1+0: és una combinació dels nivells 0 i 1, on les dades estan dividides entre els discs, però també utilitzen altres discs per duplicar la informació.  Aquestes característiques fan que el RAID 0 + 1 sigui el més ràpid i segur, però també és el més car de ser implementat.

Backup

PER QUÈ ÉS IMPORTANT REALITZAR COPIES DE SEGURETAT? de Llúcia Coll Allès

Biometria

Why you should consider SISTEMES BIOMÈTRICS de Llúcia Coll
« Entrades més antigues